Мемлекеттік сатып алулар

Қоғам дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлға бола отырып, Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамалық актілерді басшылыққа ала отырып, сатып алу (конкурс (ашық конкурс, алдын ала біліктілік іріктеуі бар конкурс, екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып конкурс), аукцион, баға ұсыныстарын сұрату, бір көзден алу, тауар биржалары арқылы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу Веб-порталында жарияланады, goszakup.gov.kz


Мемлекеттік сатып алу саласындағы нормативтік құқықтық актілер

ҚР Заңдары

1

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттiк сатып алу туралы» № 434-V Заңы.

2

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» № 392-V Заңы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы

1

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1181 қаулысы «Тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінің тізбесі»

2

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2018 жылғы 1 қазандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталатын бұзушылықтар сыныптауышын бекіту туралы» № 18-НҚ нормативтік қаулысымен

Бұйрықтар

1

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» № 648 бұйрығы 

2

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы «Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларын бекіту туралы» № 165 бұйрығы 

3

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбелерін анықтау туралы»  № 1127 бұйрығы.

4

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі «Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы» № 260 бұйрығы 

5

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы «Конкурс немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге күн сайынғы және (немесе) апта сайынғы қажеттіліктегі тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы» № 677 бұйрығы

6

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану қағидаларын және Мемлекеттік сатып алу веб-порталының жұмысында техникалық істен шығу туындаған жағдайда мемлекеттік сатып алу веб-порталының жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» № 692 бұйрығы

7

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы  «Мемлекеттік сатып алу саласында тізілімдерді қалыптастырудың және жүргізудің қағидаларын бекіту туралы» № 694 бұйрығы